Prevajalsko podjetje

Prevajalsko podjetje izbira zaradi različnih potreb strank sodelavce z različnih področij, kultur in celin. Posebej so veseli vlog iz premalo zastopanih okolij. Prevajalska podjetja delujejo v zelo konkurenčnem okolju , kjer s kakovostnimi storitvami upravičujejo zaupanje in spoštovanje strank in s tem zagotavljajo, da izberejo njihove storitve. Njihov uspeh je odvisen od vsakogar, ki dela v ekipi.

23.3.11 10:48

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen