Certifikat za literarno prevajanje na Univerzi v Rochestru

Certifikat za literarno prevajanje na Univerzi v Rochestru je interdisciplinaren program, ki študentom ponuja možnost, da se podrobneje spoznajo tako s teoretičnim kot praktičnim vidikom prevajalca, in sicer skozi različna predavanja in seminarje, med kateremi pridobijo ogromno znanja s področij, kot so mednarodna literatura, prevajanje, literarna teorija in pisanje. Vsi študenti oziroma udeleženci programa imajo možnost sodelovati pri literarnem impresumu Open Letter, ki ga pripravlja Univerza v Rochestru. V impresumu objavljajo prevode literarnih del s celega sveta. Po dokončanem programu se številni zaposlijo v prevajalskih agencijah kot prevajalci različnih vrst besedil ali pa se popolnoma posvetijo literarnemu prevajanju.

23.3.11 10:46

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen